Občanské sdružení Lysohor


Navigace: menu | obsah | kontakt


Zánik Občanského sdružení LYSOHOR

Dne 8.11.2011 se členové OS Lysohor sešli na své poslední schůzi.

Minutou ticha uctili památku zesnulého předsedy p. Ing. Vlastibora Konečného. 

Zakládající člen Lysohoru p. František Kopecký stručně zhodnotil činnost sdružení, jehož programem byla Očista Beskyd, enviromentální výchova mládeže ( proběhly 3 ročníky projektu Pobeskydský SEDMIHLÁSEK aneb 7 hlasů pro přírodu ) a podpora turistiky a cestovního ruchu v Beskydech se zaměřením na obnovu sjezdového lyžování na severní sjezdovce Lysé hory. I když se posledně jmenovaný úkol nepodařilo prosadit, Lysohor vykonal během svého trvání v letech 2003-2011 spoustu užitečné práce. F. Kopecký i místopředseda sdružení p. Libor Merta za to všem členům poděkovali. Zvláště pak ocenili aktivitu a úsilí p. Ing. Vlastibora Konečného. Čest jeho památce.

Členská schůze dále všemi hlasy rozhodla o zániku Občanského sdružení LYSOHOR dobrovolným rozpuštěním.

Sedmihlásek potřetí


Ve školním roce 2007/08 opět probíhal na školách projekt občanského sdružení Lysohor s názvem Pobeskydský SEDMIHLÁSEK aneb 7 hlasů pro přírodu, tentokrát s mottem -  Přivedeme lidi do přírody, naučíme je přírodu poznávat, milovat a neškodit jí.

Do třetího ročníku se zapojilo celkem 997 dětí z 10 škol. Při plnění sedmi úkolů - hlasů s názvy OSVĚTA, PTÁCI, STROMY, VČELY, ODPAD, VODA A MÉDIA děti pomáhaly přírodě např. výrobou ptačích budek a krmítek, vysazováním stromů, péčí o okrasné keře a květiny, sběrem druhotných surovin, tříděním odpadu, úklidem turistických tras v Beskydech, čištěním potoků a studánek. O životě včel se dozvídaly při besedách se včelaři či návštěvě včelařského muzea v Chlebovicích. V ZŠ Sedliště dokonce včely chovají.

Úkolem OS Lysohor bylo výsledky vyhodnotit, medializovat a odměnit. Porota neměla ani tentokrát lehkou práci. Všichni soutěžící se snažili, bodové ohodnocení jednotlivých škol bylo téměř vyrovnané. Následující pořadí jsme nakonec vypracovali na základě  konkrétních výsledků plnění, ocenili jsme také aktivitu a vynalézavost účastníků.

Kategorie MŠ:
1.  MŠ Mateřídouška, J. Božana, F-M
2.  MŠ Ludgeřovice
3.  MŠ Kunčice pod Ondřejníkem

Kategorie ZŠ:
1.  ZŠ a MŠ Sedliště
2.  SŠ a ZŠ Pionýrů, FM
3.  Školní družina při ZŠ Pstruží
4.  ZŠ a MŠ Pržno
3.  ZŠ Chlebovice
4.  ZŠ Hukvaldy
5.  ZŠ Havířov, Gorkého 

Odměny v podobě volných vstupenek na koupaliště Sluníčko na Ostravici poskytla Sepetná, v.o.s. (p. Slivoníková), volné vstupenky do Aquaparku Olešná ve Frýdku-Místku zajistilo BIC ve FM (p. řed. Žabka a p. Slunský). Děkujeme za jejich ochotu a vstřícnost. Poděkování patří také Městskému úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí, který celý projekt finančně zabezpečil.

Sedmihlásek hajní, pěvec z čeledi pěnicovitých, který dal projektu své jméno, může být na své příznivce pyšný. V Beskydech výrazně ubylo odpadků, zájem škol i médií svědčí o důležitosti přírody a její ochrany pro náš život.

(Televizní reportáž z akce Očista Beskyd můžete zhlédnout na www.polar.cz v portálu Regionu Beskydy pod názvem Ubylo odpadků, články o projektu vyšly v denním tisku).

Přestože třetím ročníkem projekt končí, věříme, že bude příkladem ostatním a práce pro přírodu a naše krásné Beskydy se stane samozřejmostí nás všech.

Za OS Lysohor
                                                         Mgr. Běla Kučírková

 


Kontakt: lysohor@lysohor.cz

Navigace: zatek strnky | menu | obsah | kontakt