Občanské sdružení Lysohor


Navigace: menu | obsah | kontakt


O Lysohoru

Fakta o občanském sdružení Lysohor

Občanské sdružení LYSOHOR bylo založeno v lednu 2003 z popudu senátora ing. Františka Kopeckého a registrováno Ministerstvem vnitra v Praze dne 31. ledna2003 pod č.j.VS/1-1/52595/03-R s identifikační číslem 26615681.

Cíle činnosti sdružení a způsoby jejich dosahování

Motto: Přivedeme lidí do přírody, naučíme je přírodu poznávat, milovat a neškodit jí.

Cílem činnosti sdružení je především péče o kvalitní přírodní prostředí, zachování přírodního bohatství, harmonické krajiny a  podpora vybudování moderní turisticko-rekreační oblasti v Beskyd, a zvýšení zaměstnanosti občanů zejména v turistickém ruchu tak, aby se Beskydy staly vyhledávaným regionem jak pro tuzemskou tak i zahraniční klientelu. K dosažení těchto cílů volí sdružení konkrétní formy činnosti spočívající v provádění obecně prospěšných akcí i ve spolupráci s jinými organizacemi, úřady a institucemi.

Mezi činnosti Lysohoru patří:

Ustavující schůze tohoto OS se konala 22.dubna 2003 za účasti 24 příznivců, z nichž 19 v tomto OS přijalo členství. Z těchto 19 členů byl zvolen 5 ti členný výbor ve složení:

Cymorek Martin, Horecká Petra, ing. Konečný Vlastibor, Mgr. Kozák Jaroslav a Merta Libor.

Z tohoto 5 ti členného výboru byl zvolen předsedou ing. Vlastibor Konečný, místopředsedy Mgr. Jaroslav Kozák a Libor Merta, hospodářem Petra Horecká a Martin Cymorek jako člen výboru.

Mezi nejvýznamnější aktivity roku 2003 patří:

Aktivity roku 2004:

Zánik Občanského sdružení LYSOHOR

Dne 8.11.2011 se členové OS Lysohor sešli na své poslední schůzi.
Minutou ticha uctili památku zesnulého předsedy p. Ing. Vlastibora Konečného.
Zakládající člen Lysohoru p. František Kopecký stručně zhodnotil činnost sdružení, jehož programem byla Očista Beskyd, enviromentální výchova mládeže ( proběhly 3 ročníky projektu Pobeskydský SEDMIHLÁSEK aneb 7 hlasů pro přírodu ) a podpora turistiky a cestovního ruchu v Beskydech se zaměřením na obnovu sjezdového lyžování na severní sjezdovce Lysé hory. I když se posledně jmenovaný úkol nepodařilo prosadit, Lysohor vykonal během svého trvání v letech 2003-2011 spoustu užitečné práce. F. Kopecký i místopředseda sdružení p. Libor Merta za to všem členům poděkovali. Zvláště pak ocenili aktivitu a úsilí p. Ing. Vlastibora Konečného. Čest jeho památce.

Členská schůze dále všemi hlasy rozhodla o zániku Občanského sdružení LYSOHOR dobrovolným rozpuštěním.


Kontakt: lysohor@lysohor.cz

Navigace: zatek strnky | menu | obsah | kontakt